Liste der Täler des Erdmondes

Name Lage Länge (km)
Vallis Alpes 48° 30′ N, 3° 12′ O 166
Vallis Baade 45° 54′ S, 76° 12′ W 203
Vallis Bohr 12° 24′ N, 86° 36′ W 80
Vallis Bouvard 38° 18′ S, 83° 6′ W 284
Vallis Capella 7° 36′ S, 34° 54′ O 49
Vallis Christel 24° 30′ N, 11° 0′ O 2
Vallis Inghirami 43° 48′ S, 72° 12′ W 148
Vallis Krishna 24° 30′ N, 11° 18′ O 3
Vallis Palitzsch 26° 24′ S, 64° 18′ O 132
Vallis Planck 58° 24′ S, 126° 6′ O 451
Vallis Rheita 42° 30′ S, 51° 30′ O 445
Vallis Schrödinger 67° 0′ S, 105° 0′ O 310
Vallis Schröteri 26° 12′ N, 50° 48′ W 168
Vallis Snellius 30° 0′ S, 56° 0′ O 592